24ωρη Φροντίδα Τελετές και με τα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων

Είσπραξη Εξόδων Κηδείας από Ταμεία

Ασφαλιστικά Ταμεία

Τηλ. Εξυπηρέτησης

Ποσό Είσπραξης

ΙΚΑ

210 5215272

759,52€

ΟΓΑ

210 3322360 800€

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)

210 5285561 762€ για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΠ-ΟΤΕ

210 8110954

1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.234€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΔΑΠ-ΔΕΗ

210 5273862

2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΕΥΔΑΠ

210 5221628 668,60€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

210 8223629

1.000€

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ)

210 8809506 733€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ)

210 8816911
2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)

210 3307252

1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ

634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

210 5296272

1.734,82€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ)

210 3833036 1.784€ για τους εν ενεργεία

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ

210 5245866
2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 

210 3648111

1 μην. μισθό 75Χ25 για άμεσα ασφαλισμένο

1/2 μην. μισθό 75Χ12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

210 4149281 590€ μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

210 3740105
1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο

615€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

210 7264700

2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)

210 3240886

3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο

50% για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)

210 3293100 

1.712,96€

 

Εκτύπωση έκδοσης Εκτύπωση έκδοσης       Αποστολή σε φίλο Αποστολή σε φίλο

Βλάχος Κωνσταντίνος

Πού βρισκόμαστε