ΑΡΘΡΑ

Η καινοτομία και η εξέλιξη κάνουν τη διαφορά σε ένα Γραφείο Τελετών


Η πολιτεία μας θεωρούσε πάντα ένα ευτελές επάγγελμα και δεν μας έδωσε ποτέ σημασία/Στην αρχή

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας των ταμείων


ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΠΑΔ (Νεοενταχθέν ταμείο στο ΙΚΑ)

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς τη Δ/νση Εντελλομένων Εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • IBAN τραπέζης θανόντα φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου (συντάξεως).
 • Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων του ΙΚΑ.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ)

 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΑΜΚΑ (επίσημο).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Από το ταμείο διαφόρων τραπεζών (ΤΑΠ ΑΤΕ), Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ - ΤΑΝΟ)

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του ΙΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.


 • Hellenic Union of Funeral Services
 • fiat ifta
 • National Association of Funeral Directors