ΑΡΘΡΑ

Η καινοτομία και η εξέλιξη κάνουν τη διαφορά σε ένα Γραφείο Τελετών


Η πολιτεία μας θεωρούσε πάντα ένα ευτελές επάγγελμα και δεν μας έδωσε ποτέ σημασία/Στην αρχή

Είσπραξη εξόδων κηδείας από ταμεία


Ασφαλιστικά Ταμεία Τηλ. Εξυπηρέτησης
Ποσό Είσπραξης
ΙΚΑ 210 5215272 759,52€
ΟΓΑ 210 3322360 800€
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) 210 5285561 762€ για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΠ-ΟΤΕ 210 8110954 1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.234€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΔΑΠ-ΔΕΗ 210 5273862 2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ 210 5221628 668,60€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 210 8223629 1.000€
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ) 210 8809506 733€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ) 210 8816911 2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ) 210 3307252 1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 210 5296272 1.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΑΣ) 210 3833036 1.784€ για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 210 5245866 2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)  210 3648111 1 μην. μισθό 75Χ25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην. μισθό 75Χ12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 210 4149281 590€ μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 210 3740105 1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 210 7264700 2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ) 210 3240886 3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ) 210 3293100  1.712,96€

  • Hellenic Union of Funeral Services
  • fiat ifta
  • National Association of Funeral Directors