Γραφεία Τελετών Βλάχος Κωνσταντίνος
 
 
Τηλ.: +302310919530
 
 
 
Κιν.: +306940880855
 
 
 
 
 
 
 
 
24ωρη Φροντίδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας των ταμείων

 


 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Από τις 01/07/2020 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών εξόδων κηδείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr από τα γραφεία τελετών ούτως ώστε να απαλλαχθούν οι δικαιούχοι από την αναμονή των ασφαλιστικών ταμείων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΠΑΔ (Νεοενταχθέν ταμείο στο ΙΚΑ)

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς τη Δ/νση Εντελλομένων Εξόδων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • IBAN τραπέζης θανόντα φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου (συντάξεως).
 • Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων του ΙΚΑ.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ)
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΑΜΚΑ (επίσημο).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Από το ταμείο διαφόρων τραπεζών (ΤΑΠ ΑΤΕ), Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ - ΤΑΝΟ)
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του ΙΚΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.

 
 
Φόρμα Επικοινωνίας